In de algemene ledenvergadering is er van maar liefst drie bestuursleden afscheid genomen. Folkert Bruining is meer dan 30 jaar actief geweest voor IJsclub "Foarút" in meerdere functies, als ijsmeester, beheerder en coördinator van het schoolschaatsen. 's Winters een bekend gezicht bij de kassa aan de ingang van de ijsbaan. Penningmeester Luut Kuipers is 25 jaar lid van het bestuur geweest. Kuipers heeft om gezondheidsredenen een stapje terug moeten doen. Als penningmeester heeft hij er mede voor gezorgd dat "IJsclub Foarút" er financieel goed voorstaat. Zowel Folkert Bruining als Luut Kuipers kregen een speld door dhr. Johannes de Vries van het Gewest Friesland (KNSB)aangeboden. De Vries onderstreepte het belang van een ijsbaan voor een dorp als Surhuisterveen. Het is een plek waar de inwoners de schaatssport kunnen beoefenen, maar vooral ook als een ontmoetingsplek voor jong en oud. 

Ook van Geert Noord werd afscheid genomen, Geert heeft negen jaar in het bestuur van IJsclub "Foarút" gezeten, hij heeft een grote bijdrage geleverd bij de afwerking van het nieuwe clubgebouw. De afscheidnemende bestuursleden kregen een cadeaubon en een bloemetje aangeboden. Kuipers en Bruining werden beiden benoemd als erelid van "IJsclub Foarut".

 

Opgericht in

= 1877 =

IJsclub Foarút is aangesloten bij de KNSB