Historie van de Iisclub “Foarút” in Surhuisterveen.

In november 1877 heeft een vijftal inwoners het initiatief genomen tot de oprichting van Iisclub “Foarút”.Een laag gelegen stuk grasland, aan de rand van het dorp, werd als IJsbaan gebruikt om in de winter op te schaatsen. De zogenaamde “Wide Pet”. Al gauw werden in de beginjaren wedstrijden georganiseerd, vaak ledenwedstrijden en ook wedstrijden voor de schoolkinderen. Voor de minder draagkrachtige dorpsgenoten werden in die tijd de bekende “spekrijderijen” uitgeschreven. De prijsuitreiking na afloop, in één van de vele horecagelegenheden, was vaak een feest.alt Naast schaatswedstrijden werden er ook arreslee- wedstrijden gehouden, vaak een spectaculaire gebeurtenis. Gedurende zo’n 70 jaar is de IJsbaan op verschillende locaties in het buitengebied van Surhuisterveen te vinden.

Omstreeks 1919 werd al nagedacht over een verhuizing van de IJsbaan, richting centrum van het dorp. Het duurde echter nog tot 1950 voordat de verhuizing van de IJsbaan gerealiseerd werd. De baan kwam te liggen in de luwte van houthandel Schuilenga. Een schitterende plek in het “groene hart” van Surhuisterveen.

In 1998 besloot de gemeente Achtkarspelen het “Groene Hart” en daarmee de IJsbaan van Surhuisterveen te gebruiken voor woningbouw en parkeergelegenheid. Als nieuwe locatie werd een plek aan de Vierhuisterweg aangewezen. Het merendeel van de leden van Iisclub “Foarut” was niet gelukkig met de verhuizing. Echter de vooruitgang liet zich niet tegenhouden, in januari 2010 werd de nieuwe IJsbaan in gebruik genomen. Een prachtige voorziening kompleet met een nieuw clubgebouw met kantine , kleedkamers en toiletgelegenheid. Een voorziening die, gelegen in het Sportpark “De Feansterbanen”, gezamenlijk beheert en gebruikt wordt door het wielercomité, H & I, de skeelervereniging en de Iisclub “Foarut”.

Bron: IJsclub "Foarút" 125 jaar - Martinus Jongsma

Opgericht in

= 1877 =

Iisclub Foarút is aangesloten bij de het gewest Friesland van de KNSB